Wlecom To Blog Kru Ploy Na Ka

หน้าเว็บ


ขอฝากจากตลาดคลองสาน 100 ปี

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ตรอกทวาย บ้านทวาย ตลาดบ้านทวาย


ทวาย เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในหัวเมืองฝ่ายใต้ของพม่า ดังนั้นชื่อสถานที่ที่มีคำว่าทวายซึ่งปรากฏอยู่ในกรุงเทพฯ ปัจจุบัน เช่น ตรอกทวาย บ้านทวาย และตลาดบ้านทวาย จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวทวายคือ ในอดีต สถานที่นั้นๆ เคยเป็นที่ซึ่งมีชาวทวายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ ดังนี้

ตรอกทวาย เป็นตรอกบริเวณสะพานแม้นศรี ณ บริเวณตรอกนี้เคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวทวายกลุ่มหนึ่ง สาเหตุที่ชาวทวายกลุ่มนี้อพยพเข้ามาในเมืองไทยเนื่องมาจาก แมงจันจา ชาวทวาย เชื้อสายพม่าเป็นผู้นำชาวทวายกบฏต่อพม่าเพื่อตั้งตนเป็นอิสระ แต่สู้ทหารพม่าไม่ได้ จึงพาพรรคพวกอพยพหนีภัยพม่าเข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๔ ในชั้นแรกทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ชาวทวายกลุ่มนี้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนอกป่าช้าวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร หลักฐานที่ยังคงปรากฏในปัจจุบันว่าสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวทวายกลุ่มหนึ่ง คือชื่อตรอกทวายซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับสะพานแม้นศรีในปัจจุบันบ้านทวาย ตลาดบ้านทวาย ครั้นปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวทวายกลุ่มแมงจันจานี้ย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ ห่างจากเขตราชธานีไปทางตะวันออก ณ ตำบลคอกควาย เมื่อชาวทวายไปตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่น ชื่อตำบลคอกควายจึงเปลี่ยนเป็น “ตำบลบ้านทวาย” จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งโปรดให้สถาปนาวัดคอกควายขึ้นใหม่ และโปรดพระราชทานนามพระอารามใหม่นี้ว่า “วัดยานนาวา” ชื่อตำบลบ้านทวายจึงเปลี่ยนเป็นตำบลยานนาวาตามนามพระอารามใหม่
ปัจจุบันแม้ชาวทวายกลุ่มนี้จะได้ผสมกลมกลืนเป็นชาวไทยไปหมดสิ้นแล้ว แต่สิ่งที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์หรือหลักฐาน ว่าครั้งหนึ่งในอดีต ณ สถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวทวายกลุ่มหนึ่ง คือชื่อบ้านทวายและตลาดบ้านทวายนั่นเองแหล่งอ้างอิง: ข้อมูลดีๆ จากหนังสือ "ชื่อบ้าน นามเมือง" โดยคุณศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ในเครือสำนักพิมพ์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น